Shiva-Yantra-1.png

Amintește-ți de Sine!

Sri Yantra​ Tripura Sundari

Tri înseamnă trei si Pura înseamnă planul existenței Loka. Sundari este similară cu frumsețea. Ea ne inspiră în a descoperi purul adevăr.

FORŢA NEMĂRGINITĂ A MĂRII PUTERI COSMICE A FRUMUSETII SI ARMONIEI DIVINE, TRIPURA SUNDARI OFERĂ SPRIJIN LUMII MATERIALE, CELE MAI ÎNALTE PLACERI CELESTE ŞI OBTINEREA LIBERTĂŢII SPIRITUALE FINALE.

Frumusețea nu este trecătoare!

Identificarea

În mod obișnuit, considerăm frumusețea ca formă a perfecțiunii sau a armoniei formei, precum o femeie sau o floare frumoasă. Natura feminină este similară cu frumusețea iar Sundari literar înseamnă frumusețe. A te uni cu Yantra Marii Puteri Cosmice Tripura Sundari înseamnă a te uni cu frumusețea și încântarea lumii manifestate ce ne ajută să trecem dincolo, în Absolut.

Cele trei orașe

Tripura simbolizează „cele trei orașe”. Cele trei orașe sunt cele trei lumi și cele trei corpuri prin care le experimentăm – corpul fizic, corpul astral și corpul cauzal, sau materia, energia și mintea. Acestea corespund celor trei stări de conștiință: starea de veghe -Jagrat-, starea de vis - Svapna - și staea de vis profund fără vise -Sushupti -.

Lumina conștiinței

Frumusețea izvorăște din lumina conștiinței și este revărsată prin obiecte. Ea nu aparține acestora. Prin urmare, frumusețea nu este trecătoare, ci are forme multiple prin care se manifestă. Lumina frumuseții pe care o vedem în lucruri și ființe este astfel lumina propriei noastre conștiințe. Descoperind acesta în noi, ne branșăm la izvoarele de încântare infinită. Această revelație este posibilă prin Grația Marii Puteri Cosmice a Frumuseții și Armoniei Divine Tripura Sundari ce transformă fiecare clipă într-un prilej de exaltare.

Dorința de a crea

Adevărata cunoaștere face parte dintr-o înțelegere integrală a realității ce este mereu în legătură cu frumusețea și armonia. Energia, Shakti ne conduce dincolo de domeniul spațiului ca tărâm al celor cunoscute pentru a ne dezvălui secretele eternității infinitului. Aceasta ne inspiră să descoperim adevărul pur.

Turiya

Primul oraș este starea de veghe în care conștiința noastră locuiește în simțuri. Al doilea oraș este starea de vis, care apare în Chakra gâtului Vishudha, în care conștiința noastră locuiește în minte. Al treilea oraș este somnul adânc, care apare în inimă, în care conștiința revine la adevărata sa natură. Cea care se încântă cu aceste trei experiențe, dar le transcende în mod inerent, rămând neafectată în calitate de conducătoare a celor trei lumi numită și Turiya sau Samadhi este Sundari, cea care cuprinde si susține neîncetat pe celalte trei.

Revărsarea gloriei

Frumusețea percepției apare numai atunci când mintea este curățată de cele cunoscute, când conștiința este curățată de condiționări și se odihnește în conștientizarea pură, fără reziduri de memorie. Atunci orice vedem este iradiat cu lumina eternității și este revărsarea gloriei propriului Sine Atman care este același în esență cu Ființa Universală. Sundari este frumusețea supremă a percepției pure care apare atunci când vedem universul în noi înșine, când vedem toată natura ca o reflectare a realității conștiinței. Sundari este astfel frumusețea naturii așa cum se vede prin ochiul spiritual al unității care nu percepe nimic altceva, decât Dumnezeu.

Binecuvântate sunt acele puține ființe care au renunțat la îndatoririle lumești pentru a se pregăti pentru unirea cu sursa Existenței, a Conștiinței și a Binecuvântării TranscedenTale în interiorul spațiului subtil al inimii.

Puterea adevărului, fluxul conștiinței și al binecuvântării.

Realizarea Sinelui Divin Atman este cel mai mare serviciu pe care îl puteți oferi lumii.

Ramana Maharishi

Același adevăr inexpresibil este experimentat în două feluri: ca liniștea luminoasă a Sinelui sau ca joc etern al Inseparabilului.

Ma Ananda Moy

Întrebări fregvente​

Cele mai dese întrebări.​

Literal, Yantra înseamnă suport sau instrument. O Yantra este în esență o compoziție geometrică, un instrument sacru pentru contemplare, focalizare și meditație. 

Pentru a-i înțelege adevărata natură noțiunile noastre de geometrie trebuie să cedeze în fața celor ale dinamicii pentru ca apoi să putem realiza puterea yantrei ce crește proporțional cu precizia diagramei și puterea de abstractizare.

Acțiunea sa poate fi văzută ca o deschidere fizică, psihologică și spirituală către înțelegerea misterului. Astfel, yantra stimulează omul să exploreze și să-i dezvăluie misterul care este o legătura între el și cosmos.

O Yantra poate fi la fel de monumentală ca un templu hindus sau mică ca un pandantiv. Indiferent de dimensiunea acesteia aceasta marchează diferite etape în pelerinajul spiritual al omului.
Acțiunea de realizare a acesteia este imperativ necesară să fie îndreptată către Dumnezeu în comuniune cu sfera de forță a Puterii Cosmice.

Experimentele lui Jung au demonstrat că un astfel de simbol nu este “fabricat”, ci descoperit prin surse interioare. Yantra izvorăște dintr-o constrângere umană universală și întruchipează principii etrene ce nu se îndepărtează de viață, fizic și spiritual.

Yantra acționează ca o cheie și deblochează relația cu energiile corespondente în conștiința personală precum și în cea colectivă. Acestea funcționează ca simboluri revelatoare ale adevărurilor cosmice și ca instrucțiune grafică al aspectului spiritual al experienței umane. Toate formele primare ale yantrei sunt simboluri psihologice corespunzătoare stărilor interioare ale conștiinței umane, prin care este posibil controlul și extinderea forțelor psihice.

Elementele comune ale yantrelor sunt: bindu sau punctul central; triunghiul; patratul și cercul.
În yantră, acestea funcționează ca „forme gând”, care sunt astfel construite încât aspirantul să înțeleagă prin ele diferitele tipare particulare de forță sau dinamică. A te identifica în totalitate cu configurația unei yantre înseamnă a „realiza” sau a elibera forțele inerente pe care le denotă fiecare formă.

Yantra esenței Frumuseții și Armoniei Divine, Tripura Sundari.

Dintre toate yantrele, Sri Yantra Tripura Sundari este cea mai captivantă, fascinantă și este cunoscută și ca Sri Chakra sau Lalita Chakra. Fiind singura yantră asimetrică, frumusețea sa apare atunci când o contempli iar ea pare a fi simetrică.